เริ่มแล้วครับ!! ปันอิ่ม
ร่วมแบ่งปันข้าวสารอาหารแห้ง ผักผลไม้จุดแบ่งปันอาหาร ศูนย์ประสานงานเครือข่ายธนาคารอาหารประเทศไทย


ศูนย์ประสานงานเครือข่ายธนาคารอาหารประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร)เลขที่ 567 ถนนเทศบาลสาย2 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
...........
จุดแบ่งปันอาหาร "ปันอิ่ม" อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัย COVID-19 มี 5 จุด

1ศูนย์ประสานงานธนาคารอาหาร (กรุงเทพ) โทร.091-795200
2.ธนาคารอาหาร รพสต.ปะตง (จันทบุรี) โทร.081-5727007
3.ธนาคารอาหาร รพ.หลวงพ่อเปิ่น (นครปฐม) โทร.097-9951496
4.ศาลาสระน้ำบ้านหนองโยก (นครศรีีธรรมราช) โทร.086-4705185
5.ตลาดเกษตรอินทรีย์ อ.ต.ก. จตุจักร (โซนห้องกระจก) โทร.086-3796388

โดยเริ่มแบ่งปันกันวันที่ 30 มีนาคม 2663

ทั้งนี้มีเงื่อนไขการแบ่งปันคือ
1.ผู้มารับต้องเตรียมถุงมาเอง
2.การมารับควรยื่นห่างกัน 1 เมตร และสวมหน้ากาอนามัยมาด้วย
3.รับจำนวนเท่าที่เพียงพอต่อการบริโภค 1 มื้อ(ห้ามกักตุน)
4.ผู้มาร่วมแบ่งปันน้ำอาหารมี่ต้องการแบ่งปันมาวางที่จุดบริการจัดวางให้เป็นระเบียบ
5.อาหารที่เหลือในแต่ละวันจะมีจิตอาสาช่วยดูแลต่อเพื่อส่งมอบไปในพื้นที่อื่นๆที่มีความต้องการต่อไป

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจตั้งจุดแบ่งปันสามารถทำได้ที่ชุมชนของตนเพียงแจ้งความจำนงมาทางธนาคารอาหารจะจัดทำป้ายไวนิลส่งไปให้ 1 ป้ายต่อ 1 ชุมชนโดยแจ้งความจำนงมาที่

รับฟังการนำเสนอ พื้นที่แห่งการแบ่งปัน"ปันอิ่ม" อิ่มท้อง อิ่มใจ สู้ภัยโควิต19
ฟังย้อนหลังได้ที่เวปไซด์

http://www.moeradiothai.net

ปันอิ่ม

ปันอิ่ม