30 มีนาคมนี้พบกันครับ กับพื้นที่แห่งความดีงามด้วยการแบ่งปัน
จากวิกฤต COVID-19 มาสู่การประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ธนาคารอาหารตระหนักว่าถึงเวลาที่ต้องทำอะไรให้ทุกคนฝ่าวิกฤตด้านการเข้าถึงอาหาร ที่ส่งผลกระทบกับคนส่วนหนึ่งของประเทศไทย นำไปสู่แนวคิดการทำจุดแบ่งปันอาหาร จากใจผู้ให้สู่มือผู้รับเพื่อให้เราฝ่าวิกฤตไปร่วมกัน

เพื่อพิสูจน์ว่าสังคมแห่งการแบ่งปันมีอยู่จริง

 

ดาวน์โหลดป้าย ได้ที่นี่ ป้ายจุดแบ่งปันอาหาร70x150cm