แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ
แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ : แอนดรอยด์ (Android)

แอพพลิเคชั่นสำหรับโทรศัพท์มือถือ (Android)

เครือข่ายธนาคารอาหาร ได้พัฒนาระบบแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้ในการตรวจรับรองมาตรฐานแบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม โดยชุมชน เพื่อขุมชน (PGS)
ระบบแอพพลิเคชั่นรองรับการทำงานบนโทรศัพท์มือถือในระบบแอนครอย สามารถดาวน์โหลดได้ที่


http://www.foodbankthailand.org/media/download/foodbankTH.apk

หรือแสกน QR-Code

หรือ ใช้งานผ่าน Web Application ที่

http://m.foodbankthailand.org